Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 32 (2017) СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація  PDF
Ю. Ю. Калиновський
 
Том 1, № 32 (2017) ТЕОКРАТИЧНІ ІДЕЇ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО ТА ЇХ СЕРЕДНЬОВІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ Анотація  PDF
С. Б. Жданенко
 
Том 2, № 37 (2018) ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР Анотація  PDF
Олена Миколаївна Сахань, Наталія Віталіївна Шевчук
 
Том 3, № 38 (2018) МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ Й ВІРТУАЛІЗАЦІЯ Анотація  PDF
Світлана Борисівна Жданенко
 
Том 3, № 34 (2017) АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Анотація  PDF
Є. М. Мануйлов, Ю. Ю. Калиновський
 
Том 3, № 38 (2018) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУБ᾽ЄКТІВ ВІРТУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Анотація  PDF
Олена Вікторівна Прудникова
 
Том 1, № 32 (2017) МОДИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
О. А. Стасевська
 
Том 2, № 37 (2018) ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ Анотація  PDF
Галина Михайлівна Куц
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ Анотація  PDF
О. А. Стасевська
 
Том 1, № 28 (2016) Матеріальні домінанти в контексті кризи сучасного суспільства Анотація  PDF
Е. А. Кальницький
 
Том 4, № 35 (2017) ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ В ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація  PDF
Людмила Миколаївна Герасіна
 
Том 2, № 37 (2018) СИСТЕМНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Володимир Федорович Смолянюк
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація  PDF
Э. А. Кальницкий, В. И. Мищенко
 
Том 1, № 36 (2018) РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИˮ Анотація  PDF
Олена Вікторівна Прудникова
 
Том 4, № 31 (2016) СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУСПІЛЬСТВО З ДЕФОРМОВАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЗА ПРАЦЕЮ З. БАУМАНА «ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО») Анотація  PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов
 
Том 4, № 35 (2017) ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація
Галина Павлівна Клімова
 
Том 1, № 36 (2018) ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація  PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський
 
Том 1, № 28 (2016) Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні Анотація  PDF
Ю. Ю. Калиновський
 
Том 1, № 28 (2016) Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації Анотація  PDF
Г. І. Фінін
 
Том 3, № 34 (2017) АНТИЦІННОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Анотація  PDF
О. В. Прудникова
 
Том 1, № 36 (2018) ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація  PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський
 
1 - 21 з 21 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо