Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 32 (2017) СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА РОЛЬ ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА НОРМ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація   PDF
Ю. Ю. Калиновський
 
Том 1, № 32 (2017) СМИСЛОВІ ВИМІРИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
І. І. Коваленко
 
Том 2, № 29 (2016) СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ Анотація   PDF
Тетяни Григорівна Прохоренко
 
Том 1, № 32 (2017) СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Л. М. Трусей, Л. Г. Трусей
 
Том 3, № 30 (2016) СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ: ФОРМИ, РЕСУРСИ, НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Олег Володимирович Мазурик, Тетяна Володимирівна Єрескова
 
Том 1, № 32 (2017) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО ПРОФЕСІОНАЛА Анотація   PDF
П. В. Квіткін, І. В. Дятлова, І. М. Ребрій
 
Том 4, № 31 (2016) СОЦІАЛЬНА ГАРМОНІЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. Г. Данильян
 
Том 1, № 28 (2016) Соціальна комунікація в умовах інформаційного суспільства Анотація   PDF
С. Б. Жданенко
 
Том 4, № 35 (2017) СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
Микола Адамович Козловець
 
Том 3, № 30 (2016) СОЦІАЛЬНО -ПОЛІТИЧНІ РОЗМЕЖУВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ ПОПИТ Анотація   PDF
С. І. Забродін
 
Том 4, № 31 (2016) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР МОВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
О. О. Савченко
 
Том 3, № 30 (2016) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олена Володимиріна Волянська
 
Том 3, № 30 (2016) СОЦІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ЗАЙНЯТОСТІ Анотація   PDF
Наталія Іллівна Варга
 
Том 3, № 30 (2016) СОЦІОЛОГІЯ ВІЙНИ П. О. СОРОКІНА Анотація   PDF
Михайло Петрович Требін
 
Том 2, № 33 (2017) СПЕЦИФІКА ІДЕОЛОГІЇ В ПАРАДИГМІ ПОСТМОДЕРНУ Анотація   PDF
С. В. Куцепал
 
Том 1, № 28 (2016) Специфіка соціологічного аналізу злочину Анотація   PDF
В. Д. Воднік
 
Том 1, № 28 (2016) Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації Анотація   PDF
Г. І. Фінін
 
Том 4, № 31 (2016) СТРАТЕГІЯ ВРАХУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ АСПЕКТІВ Анотація   PDF
Н. В. Шкурко
 
Том 1, № 36 (2018) СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВНИХ ПРАКТИКАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Георгій Іванович Фінін
 
Том 3, № 30 (2016) СУЧАСНА ГЕОПОЛІТИКА — ТОРЖЕСТВО РЕАЛІЗМУ НАД ІДЕАЛІЗМОМ? Анотація   PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна
 
Том 3, № 30 (2016) СУЧАСНА СВІТОВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА КРИЗА: ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА РЕАЛІСТІВ Анотація   PDF
Михайло Петрович Требін
 
Том 4, № 31 (2016) СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУСПІЛЬСТВО З ДЕФОРМОВАНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЗА ПРАЦЕЮ З. БАУМАНА «ІНДИВІДУАЛІЗОВАНЕ СУСПІЛЬСТВО») Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов
 
Том 2, № 29 (2016) СУЧАСНИЙ СВІТ І ЙОГО ВІЙНИ Анотація   PDF
Михайло Петрович Трєбін
 
Том 1, № 32 (2017) ТЕОКРАТИЧНІ ІДЕЇ АВГУСТИНА БЛАЖЕННОГО ТА ЇХ СЕРЕДНЬОВІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ Анотація   PDF
С. Б. Жданенко
 
Том 1, № 28 (2016) Теоретико-світоглядні засади екологічної медіації у правовиховному аспекті: до постановки питання Анотація   PDF
І. І. Коваленко, В. О. Гамаюнова
 
151 - 175 з 193 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>