Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 32 (2017) МЕТОД ДЕКОНСТРУКЦІЇ У НАРАЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРАВА Анотація   PDF
Ю. В. Мелякова
 
Том 3, № 34 (2017) МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
М. О. Кириченко,
 
Том 2, № 33 (2017) МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКСЕОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Л. М. Герасіна
 
Том 1, № 32 (2017) МОВНА МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
Г. І. Піреєва
 
Том 3, № 30 (2016) МОДЕРНІ ЗМІНИ ЧИ СИМУЛЯКРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛІТІ ЗА УМОВ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ? Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Герасіна
 
Том 2, № 37 (2018) МОДЕРНА ПОЛІТИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Анотація   PDF
Ігор Олексійович Поліщук
 
Том 1, № 32 (2017) МОДИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Стасевська
 
Том 3, № 38 (2018) МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУБ’ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ Й ВІРТУАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF
Світлана Борисівна Жданенко
 
Том 2, № 29 (2016) НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ - НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Олена Олексіївна Маркозова
 
Том 1, № 28 (2016) Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні Анотація   PDF
Ю. Ю. Калиновський
 
Том 3, № 30 (2016) НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОГО РЕКРУТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ ТА НЕСТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
С. В. Куцепал
 
Том 4, № 35 (2017) НОРМАТИВНІ АКТИ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК НЕОБХІДНА ЧАСТИНА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ СПІВПРАЦІ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ Анотація   PDF
Володимир Анатолійович Трофименко
 
Том 1, № 28 (2016) Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми Анотація   PDF
Н. І. Сатохіна
 
Том 3, № 34 (2017) ОНТОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА Анотація   PDF
Е. В. Качуров
 
Том 4, № 31 (2016) ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЮРИСТА Анотація   PDF
М. Б. Ценко
 
Том 3, № 30 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ ТА СВОБОДИ СЛОВА У ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 3, № 38 (2018) ПЕРФОРМАНС У МЕТОДОЛОГІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА Анотація   PDF (Русский)
Юлія Василівна Мелякова
 
Том 2, № 29 (2016) ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Ігор Олександрович Поліщук
 
Том 2, № 33 (2017) ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
М. А. Козловець
 
Том 2, № 37 (2018) ПОЛІТИЧНА НАУКА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Федорчук
 
Том 2, № 33 (2017) ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 1, № 28 (2016) Порівняльний аналіз Конституцій польщі і франції 1791 р. Анотація   PDF
О.  В.  Зінченко
 
Том 1, № 28 (2016) Порівняльний аналіз демократії і тоталітаризму: соціально-філософський підхід Анотація   PDF
О. Г. Данильян
 
Том 1, № 32 (2017) ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ ПРАКТИК ОСВІТИ Анотація   PDF
Г. І. Фінін
 
Том 2, № 29 (2016) ПОСТСУЧАСНА ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань
 
101 - 125 з 207 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>