Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 30 (2016) МОДЕРНІ ЗМІНИ ЧИ СИМУЛЯКРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛІТІ ЗА УМОВ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ? Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Герасіна
 
Том 1, № 32 (2017) МОДИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
О. А. Стасевська
 
Том 2, № 29 (2016) НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ - НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Олена Олексіївна Маркозова
 
Том 1, № 28 (2016) Національна ідея як ціннісна детермінанта державотворчого процесу в Україні Анотація   PDF
Ю. Ю. Калиновський
 
Том 3, № 30 (2016) НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНОГО РЕКРУТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ ТА НЕСТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
С. В. Куцепал
 
Том 1, № 28 (2016) Обґрунтування прав людини: реконструкція проблеми Анотація   PDF
Н. І. Сатохіна
 
Том 3, № 34 (2017) ОНТОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА Анотація   PDF
Е. В. Качуров
 
Том 4, № 31 (2016) ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЮРИСТА Анотація   PDF
М. Б. Ценко
 
Том 3, № 30 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ ТА СВОБОДИ СЛОВА У ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ Анотація   PDF
І. В. Головко
 
Том 2, № 29 (2016) ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Ігор Олександрович Поліщук
 
Том 2, № 33 (2017) ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
М. А. Козловець
 
Том 2, № 33 (2017) ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ» Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 1, № 28 (2016) Порівняльний аналіз Конституцій польщі і франції 1791 р. Анотація   PDF
О.  В.  Зінченко
 
Том 1, № 28 (2016) Порівняльний аналіз демократії і тоталітаризму: соціально-філософський підхід Анотація   PDF
О. Г. Данильян
 
Том 1, № 32 (2017) ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУхОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИхОВНИх ПРАКТИК ОСВІТИ Анотація   PDF
Г. І. Фінін
 
Том 2, № 29 (2016) ПОСТСУЧАСНА ТЕОРЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань
 
Том 3, № 30 (2016) ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЮРИСТА ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Євген Миколайович Мануйлов
 
Том 1, № 28 (2016) Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси Анотація   PDF
І. І. Коваленко
 
Том 3, № 34 (2017) ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
В. А. Трофименко
 
Том 3, № 34 (2017) ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ СМИСЛІВ (ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
І. І. Коваленко, О. С. Лозова
 
Том 3, № 30 (2016) ПРАКТИКИ ЛОБІЗМУ В ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ: ПОЛІТИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Гераіна
 
Том 3, № 30 (2016) ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ Й ОЗНАКИ СХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СПРАВЖНІХ ЕЛІТ Анотація   PDF
О. В. Зінченко
 
Том 3, № 30 (2016) ПРОБЛЕМА АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ : ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Олена Володимиріна Волянська
 
Том 2, № 33 (2017) ПРОБЛЕМА НЕПОТИЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
О. М. Сахань
 
Том 3, № 30 (2016) ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКО- УПРАВЛІНСЬКИХ ЕЛІТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. М. Сахань
 
76 - 100 з 151 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>