Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
М. А. Едвлева
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. М. Кіндратець
 
Том 4, № 31 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ ІДЕЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРАВА Анотація   PDF
С. Б. Жданенко, І. І. Коваленко
 
Том 1, № 36 (2018) ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький
 
Том 4, № 31 (2016) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ВІЙНИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. Ю. Панфілов
 
Том 3, № 30 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Підкуркова
 
Том 4, № 31 (2016) ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
О. О. Маркозова
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ Анотація   PDF
О. А. Стасевська
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Э. А. Кальницкий, В. И. Мищенко
 
Том 2, № 33 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ КАМПАНІЯХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Поліщук
 
Том 2, № 29 (2016) ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ЗАСАДИ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
Едуард Анатолійович Кальницький
 
Том 3, № 30 (2016) ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Галина Павлівна Клімова
 
Том 1, № 36 (2018) ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПТУ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ» Анотація   PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська
 
Том 3, № 30 (2016) ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ТРАНЗИТИВНИХ СУСПІЛЬСТВ Анотація   PDF
Ігор Олександрович Поліщук
 
Том 3, № 30 (2016) ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ігор Олександрович Поліщук, В. К. Лур'є
 
Том 1, № 32 (2017) ЕТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: НЕБЕЗПЕКА ВІЙН ТА ЗБРОЙНИх КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ Анотація   PDF
Л. О. Петрова
 
Том 1, № 28 (2016) Етногенеза українського народу та утворення його первісної ментальності Анотація   PDF
І. О. Поліщук
 
Том 2, № 33 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРІОРИТЕТНА ДЕТЕРМІНАНТА СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Г. П. Клімова
 
Том 1, № 28 (2016) Зміни у розумінні життєвого успіху особистості в період перебудови Анотація   PDF
О. О. Маркозова
 
Том 2, № 29 (2016) КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА 1710 р. І ПОЛЬСЬКА КОНСТИТУЦІЯ 1791 р.: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Зінченко
 
Том 3, № 30 (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАКТИК Анотація   PDF
Ігор Олександрович Поліщук
 
Том 2, № 33 (2017) КОНЦЕПЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ Анотація   PDF
В. К. Лур’є
 
Том 2, № 33 (2017) КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПОЛЬЩІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
І. В. Владленова
 
Том 1, № 32 (2017) КРИЗА ЛЮДСТВА: ГЕРМЕНЕВТИКО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Э. А. Кальницкий
 
51 - 75 з 178 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>