Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 30 (2016) ВЕНЧУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 4, № 31 (2016) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
І. С. Максимов
 
Том 2, № 33 (2017) ВИМІРИ-ЯВИЩА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
І. І. Коваленко, Р. Р. Борисюк
 
Том 2, № 33 (2017) ВОЄННА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: АНТИНОМІЯ СУТНОСТІ Анотація
В. Ф. Смолянюк, О. Ф. Слободян
 
Том 1, № 28 (2016) Волонтерський рух Як ознака змін у ментальності українців Анотація   PDF
В. Л. Погрібна
 
Том 2, № 29 (2016) ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 3, № 30 (2016) ВПЛИВ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ Анотація   PDF
Р. Я. Мандель
 
Том 2, № 33 (2017) ВСЕЛЕНСЬКЕ КАНОНІЧНЕ ПРАВО ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ І ЦЕРКОВНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ХІ СТОЛІТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. В. Зінченко
 
Том 2, № 33 (2017) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» Анотація   PDF
Тези Наукова конференція
 
Том 3, № 30 (2016) ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: МАС-МЕДІА І ВЛАДА Анотація   PDF
О. М. Кужман
 
Том 3, № 30 (2016) ГІЛЛАРІ КЛІНТОН І ДОНАЛЬД ТРАМП: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ Анотація   PDF
А. О. Плужник
 
Том 2, № 33 (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ: ПРОТИРІЧЧЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань
 
Том 3, № 30 (2016) ГОМОСЕКСУАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ПРИЧИНИ ПОЯВИ, ФОРМИ ВИЯВУ Анотація   PDF
Марина Едуардівна Кругляк
 
Том 1, № 32 (2017) ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИх ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ: ДО УСВІДОМЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕВЕЛОПМЕНТАЛІЗМ ЯК ПОСТСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ МАКРОПОЛІТИ ЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 3, № 34 (2017) ДЕКОНСТРУКЦІЯ КАЛІГРАМИ І ПРАВОВОГО ПОЛЯ (АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ) Анотація   PDF
Ю. В. Мелякова
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Олег Миколайович Кузь, Олена Миколаївна Сахань
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
М. А. Едвлева
 
Том 3, № 30 (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. М. Кіндратець
 
Том 4, № 31 (2016) ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ РИСИ ТА СУТНІСНІ ІДЕЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО БАЧЕННЯ ПРАВА Анотація   PDF
С. Б. Жданенко, І. І. Коваленко
 
Том 4, № 31 (2016) ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ВІЙНИ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ Анотація   PDF
О. Ю. Панфілов
 
Том 3, № 30 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КАРТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО ЗВІТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Підкуркова
 
Том 4, № 31 (2016) ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
О. О. Маркозова
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ Анотація   PDF
О. А. Стасевська
 
Том 4, № 31 (2016) ДУХОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПЕРШООСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В КРИЗОВІ ПЕРІОДИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Э. А. Кальницкий, В. И. Мищенко
 
26 - 50 з 151 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>