Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 28 (2016) Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов
 
Том 1, № 32 (2017) БАЛАНС ВЛАДИ ТА ВЛАДНИх ВІДНОСИН (Н. ЕЛІАС): АНТРОПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
І. І. Севрук
 
Том 3, № 38 (2018) БЕЗДУХОВНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ САМОРУЙНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Віктор Олексійович Лозовой, Андрій Іванович Понеділок
 
Том 3, № 30 (2016) БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ФЕЛІЦИТАРНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Олеся Миколаївна Кириленко
 
Том 1, № 36 (2018) БУТТЯ ПРАВА ТА БУТТЯ У ПРАВІ: ВІД ПЕРФОРМАТИВУ ДО ПЕРФОРМАНСУ Анотація   PDF
Юлія Василівна Мелякова
 
Том 2, № 29 (2016) ВІД ІДЕНТИЧНОСТІ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ Анотація   PDF
Юлія Василіна Мелякова
 
Том 1, № 36 (2018) ВІЗУАЛЬНА МЕТАФОРА ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Чернієнко
 
Том 3, № 38 (2018) ВІЙСЬКОВА ОСВІТА – ГОЛОВНА СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА Анотація   PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Людмила Олександрівна Петрова
 
Том 1, № 28 (2016) Віра як підстава взаємодії релігії та політики Анотація   PDF
О. Г. Бортнікова
 
Том 3, № 34 (2017) ВІРТУАЛЬНА ПРИРОДА ПРАВА КРІЗЬ СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР НАЛЕЖНОГО І МОЖЛИВОГО Анотація   PDF
Ю. В. Мелякова
 
Том 4, № 35 (2017) ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ Анотація   PDF
Олександр Петрович Дзьобань, Євген Миколайович Мануйлов
 
Том 4, № 35 (2017) ВІТЧИЗНЯНА СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
Валерій Євгенович Пилипенко, Олена Володимирівна Волянська
 
Том 3, № 30 (2016) ВЕНЧУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 4, № 31 (2016) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
І. С. Максимов
 
Том 2, № 33 (2017) ВИМІРИ-ЯВИЩА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
І. І. Коваленко, Р. Р. Борисюк
 
Том 4, № 35 (2017) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF (English)
Валентина Давидівна Воднік
 
Том 2, № 33 (2017) ВОЄННА ПОЛІТИКА ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ: АНТИНОМІЯ СУТНОСТІ Анотація   PDF
В. Ф. Смолянюк, О. Ф. Слободян
 
Том 1, № 28 (2016) Волонтерський рух Як ознака змін у ментальності українців Анотація   PDF
В. Л. Погрібна
 
Том 1, № 36 (2018) ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація   PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський
 
Том 1, № 36 (2018) ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ Анотація   PDF   PDF (Русский)   PDF (English)
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський
 
Том 2, № 29 (2016) ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 3, № 30 (2016) ВПЛИВ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ Анотація   PDF
Р. Я. Мандель
 
Том 2, № 33 (2017) ВСЕЛЕНСЬКЕ КАНОНІЧНЕ ПРАВО ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ І ЦЕРКОВНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ХІ СТОЛІТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
О. В. Зінченко
 
Том 2, № 33 (2017) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЛІТИКО-ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» Анотація   PDF
Тези Наукова конференція
 
Том 3, № 30 (2016) ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: МАС-МЕДІА І ВЛАДА Анотація   PDF
О. М. Кужман
 
26 - 50 з 207 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>