Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 32 (2017) «СПОРІДНЕНІСТЬ» ЯК ГОЛОВНА ІДЕЯ ПРАВОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ Анотація   PDF
С. І. Максимов, С. Б. Жданенко
 
Том 4, № 31 (2016) ІДЕАЛ ЯК КРЕАТИВНИЙ ПРОЕКТ Анотація   PDF
Л. В. Чорна
 
Том 3, № 30 (2016) ІНДИКАТОРИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ Анотація   PDF
С. В. Ставченко
 
Том 3, № 30 (2016) ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСВІТИ – ЗАПОРУКА ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О. О. Маркозова
 
Том 3, № 30 (2016) ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ Анотація   PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна
 
Том 3, № 30 (2016) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ»: СОЦІОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ Анотація   PDF
Галина Павлівна Клімова
 
Том 2, № 29 (2016) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА І ФОРМУВАННЯ "ЛЮДИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ" Анотація   PDF
Олена Вікторівна Пруднікова
 
Том 4, № 31 (2016) ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР Анотація   PDF
О. В. Прудникова
 
Том 1, № 28 (2016) Інформаційне насильство: змістовий асперкт Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов, С. М. Соболєва
 
Том 1, № 32 (2017) ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАх «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» Анотація   PDF
Є. М. Мануйлов, О. В. Прудникова
 
Том 1, № 28 (2016) Історія поняття «політичні технології» Анотація   PDF
О. О. Поліщук
 
Том 2, № 29 (2016) ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ТИПИ Анотація   PDF
Людмила Миколаївна Герасіна
 
Том 1, № 28 (2016) Бінарна опозиція «свобода-відповідальність» в інформаційному суспільстві: до постановки проблеми Анотація   PDF
О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов
 
Том 1, № 32 (2017) БАЛАНС ВЛАДИ ТА ВЛАДНИх ВІДНОСИН (Н. ЕЛІАС): АНТРОПОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
І. І. Севрук
 
Том 3, № 30 (2016) БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЛЮДЕЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ФЕЛІЦИТАРНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Олеся Миколаївна Кириленко
 
Том 2, № 29 (2016) ВІД ІДЕНТИЧНОСТІ ДО ПРАВОРОЗУМІННЯ Анотація   PDF
Юлія Василіна Мелякова
 
Том 1, № 28 (2016) Віра як підстава взаємодії релігії та політики Анотація   PDF
О. Г. Бортнікова
 
Том 3, № 30 (2016) ВЕНЧУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 4, № 31 (2016) ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ Анотація   PDF
І. С. Максимов
 
Том 1, № 28 (2016) Волонтерський рух Як ознака змін у ментальності українців Анотація   PDF
В. Л. Погрібна
 
Том 2, № 29 (2016) ВПЛИВ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» НА ПОЛІТИЧНУ ТА ПРАВОВУ КУЛЬТУРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн
 
Том 3, № 30 (2016) ВПЛИВ ПРАВОВОГО МЕНТАЛІТЕТУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ Анотація   PDF
Р. Я. Мандель
 
Том 3, № 30 (2016) ВСТАНОВЛЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: МАС-МЕДІА І ВЛАДА Анотація   PDF
О. М. Кужман
 
Том 3, № 30 (2016) ГІЛЛАРІ КЛІНТОН І ДОНАЛЬД ТРАМП: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ Анотація   PDF
А. О. Плужник
 
Том 3, № 30 (2016) ГОМОСЕКСУАЛІЗМ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ПРИЧИНИ ПОЯВИ, ФОРМИ ВИЯВУ Анотація   PDF
Марина Едуардівна Кругляк
 
1 - 25 з 118 результатів 1 2 3 4 5 > >>