Інформація про автора

Фінін, Г. І., Україна

  • Том 1, № 28 (2016) - Філософія
    Специфіка формування світогляду майбутніх військових фахівців в умовах глобальної деідеологізації
    Анотація  PDF
  • Том 1, № 32 (2017) - Філософія
    ПОСТСЕКУЛЯРНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ СУЧАСНИХ СОЦІУМІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИХОВНИХ ПРАКТИК ОСВІТИ
    Анотація  PDF