Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Yaroslav Mudryi National Law University - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання ""Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

Бази данних наукової інформації

Academic Search Premier - це повнотекстова база даних компанії EBSCO Information Services. База даних пропонується університетем та закладам середньої освіти, вона охоплює всі сфери наукового знання. У базі даних індексуються більше 13,800 рецензованих наукових журналів, серед них більше 4,700 журналів представлені з повними текстами. Як одна з ключових база даних наукової інформації, ASP пропонує доступ до повних текстів у форматі PDF для 150 ключових наукових видань світу. Більше 1,060 видань представлені у БД зі списками пристатейної бібліографії статей.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2012 року.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - це повнотекстова база даних з суспільних та гуманітарних наук, яка пропонує доступ до статей у форматі PDF з 1175 журналів, проблематика яких стосується дослідження регіону Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.
Підтримуючи свій статус провідного електронного ресурсу регіону, CEEOL має індекс у більш ніж 100,000 статей з журналів, опублікованих престижними науковими та незалежними установами. Джерела бази даних охоплюють весь спектр гуманітарних та суспільних наук. Багато видань, наявних у індексі продукту відносяться до числа найбільш престижних у своїх галузях.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2018 року.

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2016 року.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - це російська національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн публікацій російських авторів, а також інформацію про цитованість цих публікацій у понад 6000 російських та міжнародних журналах. База даних призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але також є потужним аналітичним інструментом, який дозволяє проводити оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів тощо. Проект РИНЦ був запущений у 2006 році за підтримки Міністерства освіти та науки Російської Федерації.
Видання представлене у базі даних архівом: з 2013 року.

Каталоги та системи пошуку

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) - це пошукова система з об'ємним мультидисциплінарним індексом наукових ресурсів, доступних у веб-середовищі (в першу чергу, ресурсів відкритого доступу). Пошукова машина збирає ресурси через протокол Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), нормалізує їх і пропонує для пошуку. Індекс BASE складають більше 70 млн документів з більш ніж 3,000 джерел. Для більшості записів пропонуються повні бібліографічні дані та категорії для фільтрування (автори, індекси Десяткової класифікації Д'юї, роки публікації тощо).

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - це онлайн-каталог, який індексує якісні рецензовані наукові журнали відкритого доступу з усіх галузей фізико-математичних, технічних, медико-біологічних та соціогуманітарних наук. Індекс каталогу складають більше 2 млн статей з більш ніж 10,000 журналів відкритого доступу від видавців з 134 країн світу.
Згідно визначення проекту, під журналом відкитого доступу розуміється науковий журнал, який дотримується високих видавничих стандартів якості, практикує наукове рецензування або іншу форму контролю та має бізнес-модель, яка не передбачає плати учених або їхніх установ за доступ до опублікованого змісту.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek(The Electronic Journals Library, Бібліотека електронних журналів) - це сервіс, що полегшує використання наукових журналів в інтернеті. Сервіс пропонує швидкий, структурований і уніфікований інтерфейс для доступу до повнотекстових статей онлайн. Він складається з більш ніж 89900 назв з усіх галузей досліджень, близько 18300 з яких доступні тільки в інтернеті. Крім того, перераховані більше ніж 104800 журналів, які надаються агрегаторами. EZB містить більше 56740 журналів, які доступні для всіх безкоштовно. Крім того, бібліотеки-учасники надають своїм користувачам доступ до журналів, на які вони підписані. Журнали представлені в списках, відсортованих по гулузям досліджень. Оновлений список ге­нерується базою даних відповідно до специфікацій елементів бібліотеки кожен раз при зверненні до неї. Бібліотека електронних журналів була заснована в 1997 році в бібліотеці університету Регенсбурга у співпраці з університетською бібліотекою Технічного університету Мюнхена.

Google Академія - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

WorldCat - це глобальний федеративний бібліотечний каталог та найбільша у світі бібліографічна база даних, яка пропонує доступ до ресурсів 72,000 бібліотек-членів ініціативи OCLC зі 170 держав світу. База даних містить більше 330 млн записів, які сукупно надають інформацію про 2 млрд фізичних та електронних публікацій (статей, архівних матеріалів, книжок, журналів, карт, музичних творів, відеозаписів та інших ресурсів), опублікованих 485 мовами світу.

КіберЛенінка — це наукова електронна бібліотека відкритого доступу (Open Access), основними завданнями якої є популяризація науки і наукової діяльності, громадський контроль якості наукових публікацій, розвиток міждисциплінарних досліджень, сучасного інституту наукової рецензії та підвищення цитованості російської науки.

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.