Коваленко , І. ., Ю. . Мелякова, і Е. . Кальницький. «АКЦЕНТИ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ: СПІЛЬНОТА, АГЕНТНІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАВА». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, т. 1, вип. 56, Квітень 2023, doi:10.21564/2663-5704.56.274330.