Комарова , О. . і Козьма , В. . (2024) «ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ », "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(60). doi: 10.21564/2663-5704.60.299686.