Коваленко , І. ., Мелякова , Ю. . і Кальницький , Е. . (2023) «АКЦЕНТИ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ: СПІЛЬНОТА, АГЕНТНІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРАВА», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). doi: 10.21564/2663-5704.56.274330.