Дишкант , Т. . і Дольська , О. . (2023) «ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). doi: 10.21564/2663-5704.56.274316.