Фабрика , А. (2023) « ХХІ СТ»., "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). doi: 10.21564/2663-5704.56.273995.