Бабіна, . С. . (2021) «ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ЕТИКО-АКСІОЛОІЧНИЙ АСПЕКТ», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). doi: 10.21564/2663-5704.51.242005.