Чалапко, . В. . (2021) «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА: ДО ПРОБЛЕМИ МІСЦЯ Й РОЛІ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). doi: 10.21564/2663-5704.51.242004.