Бурлука , О. В. (2021) «САМООСВІТА ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). doi: 10.21564/2663-5704.50.235295.