Герасіна , Л. М. (2021) «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ: ВІД МІЛІТАРИЗМУ ДО НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ», "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). doi: 10.21564/2663-5704.50.235091.