Жданенко , Світлана, і Юрій Калиновський. 2023. «ФІЛОСОФІЯ МИРУ ЯК СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНЕ ПІДГРУНТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 1 (56). https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274328.