Дишкант , Тетяна, і Ольга Дольська. 2023. «ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 1 (56). https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274316.