Дейнеко , Олександра. 2021. «КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД МОДЕЛІ ВИМІРЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ДЖ. ЧАНА: ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ ДО УКРАЇНСЬКОГО КОНТЕКСТУ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 4 (51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242243.