Погрібна, Вікторія Леонідівна, і Олена Миколаївна Сахань. 2021. «ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ПРИРОДИ СОЦІАЛЬНИХ ДЕВІАЦІЙ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 3 (50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235193.