Герасіна , Людмила Миколаївна. 2021. «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯПОНІЇ: ВІД МІЛІТАРИЗМУ ДО НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ». "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія 3 (50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235091.