Комарова , О. ., & Козьма , В. . (2024). ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ . "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(60). https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299686