Дишкант , Т. ., & Дольська , О. . (2023). ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНИХ ВИКЛИКАХ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274316