Пашков , В. ., & Хомерікі , О. . (2023). ПОЛІТИКО-РЕЖИМНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ (1991-2019): БІГ ПО КОЛУ НА ШЛЯХУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(56). https://doi.org/10.21564/2663-5704.56.274020