Трофименко, . В. . (2021). РІЗНОВЕКТОРНІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО РОЗУМІННЯ БЕЗПЕКИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242009