Бабіна, . С. . (2021). ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ: ЕТИКО-АКСІОЛОІЧНИЙ АСПЕКТ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242005