Невельська-Гордєєва , О. П., & Нечитайло , В. О. (2021). МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ У ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235389