Бурлука , О. В. (2021). САМООСВІТА ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235295