Погрібна, В. Л., & Сахань, О. М. (2021). ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОБУМОВЛЕНОСТІ ПРИРОДИ СОЦІАЛЬНИХ ДЕВІАЦІЙ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235193