Марціхів , Х. Р., & Горбачова , Л. Є. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ, ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.233897