(1)
Кузь, О. М.; Сахань, О. М. ДЕОНТОЛОГІЗАЦІЯ СВІТУ ЯК ДЕАНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА. FIL 2017, 3, 44-58.