(1)
Фабрика , А. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПАРЛАМЕНТІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ У ПЕРІОД КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ 20-Х РР. ХХІ СТ. FIL 2023, 1.