ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ КЛЮЧОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ СУДУ

Автор(и)

  • Ірина Підкуркова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265761

Ключові слова:

комунікаційна стратегія суду, прес-служба, канали передачі інформації, вебсайт суду, соціальні мережі, засоби масової інформації

Анотація

У роботі аналізуються особливості комунікаційного процесу судів і громадськості. На основі моделі (формули) комунікації Г.Д. Лассуела розглядаються основні елементи комунікаційної діяльності судів ‑ відправник інформації (комунікатор), отримувач (цільова аудиторія), зміст повідомлень, засоби і канали передачі інформації. Зазначається, що ефективність комунікації залежить від ретельної підготовки повідомлень з урахуванням інтересів та цінностей цільової аудиторії, а також адекватно підібраних каналів та форм передачі інформації.

Біографія автора

Ірина Підкуркова , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології

Посилання

Зв’язки із громадськістю в судах: навчально-практичний посібник для суддів і працівників апарату судів. Київ: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. 232 с.

Кібець, В.О. Комунікація судів з громадськістю. Правові горизонти. 2017. Вип. 6 (19). С. 111-115.

Crawford M.A. Communication Strategies in the Court. 2015. DOI:10.13140/RG.2.1.3011.6961

Андріяш В.І., Торхова Н.О. Комунікаційна стратегія як інструмент формування зв’язків з громадськістю у сфері публічного управління: особливості застосування в органах правосуддя. Public Administration and Regional Development. 2018. № 2. С. 217-237. DOI: 10.26693/pard2018.02.217

Левандовська І. В. Стратегічна комунікація конституційного суду України: політика інформування versus комунікаційна політика. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 92. С. 52-58. DOI: 10.32837/apdp.v0i92.3261

Andriiash V., Torkhova N., Yevtushenko A., Malikina O. Organizational forms of public relations and media management in the justice system of Ukrainian. Public Policy and Administration. 2020. № 19 (4). P. 169–182. DOI: 10.13165/VPA-20-19-4-12

Левицька С. Публічне адміністрування у сфері комунікацій судової влади. Академічні візії. 2022. № 6-7. С. 45–51. DOI: 10.5281/zenodo.6631263

Tessuto G. Making sense of web-based European Court of Justice institutional press releases: context, structure and replicable genres. Ibérica. 2021. № 42. P. 219–244. DOI: 10.17398/2340-2784.42.219

Johnston J. Courts’ use of social media: A community of practice model. International Journal of Communication. 2017. № 11. P. 669–683.

Zanatta R. A. F., Souza M. R. O. de. Courts in Social Networks: Setting a Research Agenda for Socio-Legal Studies. SSRN Electronic Journal. 2018. DOI: 10.2139/ssrn.2479488

Коршун А. Взаємодія органів судової влади та засобів масової інформації в Україні: теоретико-правовий аналіз. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Sv. 5, Vyd. 1. С. 224-229.

Volianska O.V., Pidkurkova I.V. Peculiarities of interaction of courts and media in the conditions of democracy Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2020. № 4 (47). С. 144–154. DOI: 10.21564/2075-7190.47.218973

Riepina Yu. S. Judicial system’s use of innovative technologies in communication practices during the COVID-19 pandemic. Issues of Crime Prevention. 2021. № 42, P. 84–91. DOI: 10.31359/2079-6242-2021-42-84

Герасіна Л. М. Проблеми соціолого-правового аналізу судової влади та її ефективності. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Соціологія: збір. наук. праць. 2018. № 4(39). С. 8–20.

Як налагодити діалог суду та громади? 2019. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/15253.pdf (дата звернення: 02.09.2022).

Овсяннікова О. О. Комунікаційна стратегія судової влади: поняття, цілі, основні напрями реалізації. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 1(1). С. 23-30.

Етимологічний словник української мови: у 7 т. / гол. ред. О.С.Мельничук. Київ: Наук. думка, 1985. Т. 2. 572 с.

Юкало В. Структура спеціальної мови і професійного спілкування. Дивослово. 2005. No 12. С. 43-47.

Lasswell H. D. The structure and function of communication in society. In L. Bryson (Ed.), The communication of ideas. New York: Harper and Row, 1948. Р. 37-51.

The Authority of the Judiciary. Communication strategies. Intervention by Radmila Dragičević Dičić. 2018. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20180126_Dragicevic-Dicic_JY_ENG.pdf (accessed date: 02.09.2022).

Капустинський В. А., Волкова І. В. Комунікаційна стратегія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ як механізм ефективної взаємодії суду із громадськістю. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 1. С. 152-159.

21.Carroll C. E., Huang-Horowitz N. C., McKeever B. W., Williams N. Key messages and message integrity as concepts and metrics in communication evaluation. Journal of Communication Management. 2014. № 18(4), P. 386–401. DOI: 10.1108/JCOM-06-2012-0052

Медіавідкритість судів України. Результати всеукраїнського опитування працівників і працівниць судів України, 2020 рік. Київ: ГО «Вектор прав людини», Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, 2021. 152 с.

Наливайко Л. Р., Орєшкова А. Ф. Засоби масової інформації як суб’єкти громадського контролю за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2017. № 29(1). С. 11-15.

Press Conference. URL: https://www.investopedia.com/terms/p/press-conference.asp (accessed date: 02.09.2022).

Барабаш О.Я. Інтерактивні технології навчання: круглий стіл. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1212 (дата звернення: 02.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Підкуркова , І. . (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ КЛЮЧОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ СУДУ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(54). https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265761

Номер

Розділ

Соціологія