DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.42.170773

ВПЛИВ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ США

Ганна Вікторівна Коваленко

Анотація


Розглянуто погляди та ідеї мислителів й діячів, що представляють позитивістський напрямок, ідеї яких мали найбільш великий вплив на американську та світову філософсько-правову думку та формування філософсько-правових поглядів суддів Верховного Суду США. Показана взаємодія між напрямком юридичного позитивізму та формуванням суддівської філософії. Виділена роль та значення правового позитивізму для розвитку філософії правосуддя, яка має знаходитись у постійному контакті з актуальними подіями і проблемами, завдяки чому відбувалося б забезпечення її провідної ролі у розвитку правової системи України, процесів розбудови правової держави через розвиток державотворчих процесів, що є актуальним для сучасної України.


Ключові слова


правовий позитивізм; юридичний формалізм; юридичний оригіналізм; філософія правосуддя; Верховний Суд США

Повний текст:

PDF

Посилання


Bytiak Yu. P., Danylian O. H., Dzoban O. P. ta in. (2010). Pravovi osnovy formuvannia ta funktsionuvannia orhaniv derzhavnoi vlady u konteksti yevrointehratsii : monohrafiia / Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Hart H. L. A. (2007). Pozytyvizm i rozmezhuvannia prava ta morali. Filosofiia prava / za red. Dzh. Feinberha, Dzh. Koulmena. Kyiv: Osnovy. 78–100. [in Ukrainian].

Cohen F. S. (1933). Ethical systems and legal ideals : an essay on the foundations of legal criticism. Westport, Conn.: Greenwood Press [in English].

Constitution of Massachusetts: (1780) оctober 25. National Humanities Institute. URL: http://www.nhinet.org/ccs/docs/ma-1780.htm [in English].

Feldman S. M. (2000). American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism. An Intellectual Voyage. New York : Oxford University Press [in English].

Formalism. Black’s Law Dictionary / editor in chief: Bryan A. Garner. (1999).– St. Paul, Minn.: West Group, 7th ed. [in English].

Fuller L. L. (1968). Anatomy of the Law. New York : Praeger [in English].

Green L. (2003). Legal Positivism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/ [in English].

Hart H. L. A. (1994). The Concept of Law. Second ed. Oxford : Clarendon Pr.[in English].

Jurisprudence: an overview. Legal Information Institute. (2010). URL: http://topics.law.cornell.edu/wex/Jurisprudence?quicktabs_3=0#quicktabs-3 last modified on August 19 [in English].

Kelsen H. The Idea of Natural Law (1973). Essays in Legal and Moral Philosophy. ed. O. Weinberger ; trans. P. Heath. – Dordrecht, 27–60 [in English].

Legal formalism. Wikipedia : the free encyclopedia. (2012). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_formalism. [in English].

Negotiable_instruments. Wikipedia : the free encyclopedia. (2006). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Negotiable_instruments [in English].

Originalism. Wikipedia : the free encyclopedia. (2016). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Originalism [in English].

Plain meaning rule. Wikipedia : the free encyclopedia. (2019). URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_meaning_rule [in English].

Raz J. (1990). Practical Reason and Norms. Princeton : Princeton University Press [in English].

Scalia Antonin. (1997). A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law. Princeton, N.J. : Princeton University Press [in English].

Scalia A. (1989). The Rule of Law as a Law of Rules. University of Chicago Law Review. Vol. 56, 1175–1210 [in English].

Schauer F. (1988). Formalism. Yale Law Journal. Vol. 97, 19–58 [in English].

Schauer F. (1996). Positivism as Pariah. The Autonomy of Law: Essays in Legal Positivism. ed. R. P. George. Oxford, 31–55 [in English].

Uniform Commercial Code. Wikipedia : the free encyclopedia. (1952). URL: :http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Битяк Ю. П., Данильян О. Г., Дзьобань О. П. та ін. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія /  Харків: Право, 2010. 384 с.
 2. Гарт Г. Л. А. Позитивізм і розмежування права та моралі. Філософія права / за ред. Дж. Фейнберга, Дж. Коулмена. Київ: Основи, 2007. C. 78–100.
 3. Cohen F. S. Ethical systems and legal ideals : an essay on the foundations of legal criticism. Westport, Conn.: Greenwood Press. 1933. Vol. XI, 303 p.
 4. Constitution of Massachusetts: oktober 25, 1780. National Humanities Institute. URL: http://www.nhinet.org/ccs/docs/ma-1780.htm (Last accessed: 20.03.2019).
 5. Feldman S. M. American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism. An Intellectual Voyage. New York : Oxford University Press, 2000. – 272 р.
 6. Formalism. Black’s Law Dictionary / editor in chief: Bryan A. Garner. – St. Paul, Minn.: West Group, 1999. 7th ed. 913 p.
 7. Fuller L. L. Anatomy of the Law. New York : Praeger, 1968. XIV, 245 p.
 8. Green L. Legal Positivism. Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: http://plato.stanford.edu/entries/legal-positivism/ (Last accessed: 20.03.2019).
 9. Hart H. L. A. The Concept of Law. Second ed. Oxford : Clarendon Pr., 1994. Vol. XII, 315 p.
 10. Jurisprudence: an overview. Legal Information Institute. URL: http://topics.law.cornell.edu/wex/Jurisprudence?quicktabs_3=0#quicktabs-3 last modified on August 19, 2010 (Last accessed: 20.03.2019).
 11. Kelsen H. The Idea of Natural Law (1928). Essays in Legal and Moral Philosophy. ed. O. Weinberger ; trans. P. Heath. – Dordrecht, 1973. Р. 27–60.
 12. Legal formalism. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_formalism. (Last accessed: 20.03.2019).
 13. Negotiable_instruments. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Negotiable_instruments (Last accessed: 20.03.2019).
 14. Originalism. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Originalism (Last accessed: 20.03.2019).
 15. Plain meaning rule. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_meaning_rule (Last accessed: 20.03.2019).
 16. Raz J. Practical Reason and Norms. Princeton : Princeton University Press, 1990. 334 p.
 17. Scalia Antonin. A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1997. Vol. XIII, 159 p.
 18. Scalia A. The Rule of Law as a Law of Rules. University of Chicago Law Review. 1989. Vol. 56, P. 1175–1210.
 19. Schauer F. Formalism. Yale Law Journal. 1988. Vol. 97, P. 19–58.
 20. Schauer F. Positivism as Pariah. The Autonomy of Law: Essays in Legal Positivism. ed. R. P. George. Oxford. 1996. P. 31–55.
 21. Uniform Commercial Code. Wikipedia : the free encyclopedia. URL: :http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code (Last accessed: 20.03.2019).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704