Фінансування журналу

Видавець

Засновник і видавець – Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – самоврядний (автономний) державний вищий юридичний навчальний заклад України IV рівня акредитації.

Історія університету починається ще з XIX ст., коли 17 листопада 1804 р. за наказом імператора Олександра І створено Харківський імператорський університет, до складу якого входило відділення моральних та політичних наук. У 1835 р. його офіційно перейменовано на юридичний факультет університету.

У 1920 р. на базі юридичного факультету Харківського університету створено Інститут народного господарства, який готував юристів для роботи в державному й господарчому апаратах.

У 1930 р. Інститут народного господарства отримав назву Інститут радянського будівництва і права. У червні 1933 р. інститут перейменовано на Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та права, а в 1937 р. – на Харківський юридичний інститут.

Постановою Ради Міністрів України від 20 березня 1991 р. Харківський юридичний інститут реорганізовано в Українську державну юридичну академію. Указом Президента України від 30 березня 1995 р. № 267 Академії надано статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, а Указом від 4 листопада 1995 р. – присвоєно ім’я Ярослава Мудрого. Указом Президента України «Питання Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого» від 21 червня 2001 р. № 457, ураховуючи визначну роль у підготовці фахівців для органів державної влади, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, виходячи з необхідності збереження і подальшого розвитку сформованих в Академії наукових шкіл, їй надано додаткові права із затвердженням Статуту Кабінетом Міністрів України. 

Згідно з Указом Президента України від 24 грудня 2010 р. № 1194/2010 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 2213-р Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого перетворена на Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 грудня 2013 р. № 1697  Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» перейменовано на Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Університет має значний науково-педагогічний потенціал. Викладання, науково-дослідницьку та виховну роботу забезпечують 40 кафедри, де працюють близько 700 викладачів. Серед них 105 докторів наук, професорів, понад 500 кандидатів наук, доцентів; 1 Герой України, 1 академік Національної академії наук України; 14 академіків Національної академії правових наук України; 17 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України; 18 заслужених діячів науки і техніки; 1 заслужений діяч мистецтв України; 14 заслужених працівників народної освіти України; 15 заслужених юристів України; 10 заслужених професорів – старійшин Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; 11 лауреатів Державної премії.

Нині в університеті навчаються 14 тис. студентів. Навчальними структурними підрозділами є: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ, Інститут підготовки кадрів для МВС, Інститут підвищення кваліфікації, Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 6 факультетів денної форми навчання, 2 факультети заочної форми навчання, вечірній факультет та відокремлений структурний підрозділ – Полтавський юридичний інститут. В університеті проводиться науково-дослідницька робота з фундаментальних та прикладних проблем правознавства, розробляються 17 цільових комплексних програм, сформувалися наукові школи, відомі в Україні та за її межами.

Університет робить значний внесок у розбудову правової держави, удосконалення законотворчого процесу і правозастосування. Науковці брали безпосередню участь у розробленні чинної Конституції України та інших нормативно-правових актів. У галузі нормотворчої діяльності триває співпраця з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування. Учені Університету активно впливають на практику застосування законодавства. Багато з них є консультантами, членами консультативних рад Верховного Суду, Вищого Господарського суду, Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії України тощо.

Університет займає передові позиції в юридичній освіті. Досягнення Університету відзначені численними нагородами міжнародного і всеукраїнського рівня. Так, Номінаційним комітетом Європейської Бізнес-Асамблеї (м. Оксфорд, Велика Британія) його представлено до Міжнародної нагороди «Best Enterprise of Europe» («Краще підприємство Європи») із врученням міжнародного сертифіката. Тільки у 2014–2015 рр. Університет отримав на V Міжнародній виставці-презентації «Сучасний заклад освіти – 2014» нагороду «Лідер вищої освіти України», на Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» – диплом лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти», на VI Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2015» – Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та золоту медаль у номінації «Інновації у розвитку міжнародної співпраці та презентація національної освіти у світовому та європейському освітньо-науковому просторі» та ін.

Університет має розширені міжнародні зв’язки. Налагоджено співпрацю й укладено договори з навчальними закладами Великої Британії, В’єтнаму, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції та інших країн. Він є учасником спільних європейських проектів у рамках програми Темпус-Тасіс та багатьох інших міжнародних проектів.

18 вересня 2004 р. університет підписав Велику хартію університетів (м. Болонья).

14 грудня 2007 р. університет став членом Європейської асоціації університетів.

Yaroslav Mudryi National Law University

Джерела підтримки

Видається коштом університету