Історія журналу

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія»

Науковий збірник «Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», був заснований у серпні 2009 році, свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14376-3347Р від 17.06. 2008 року. У 2010 році був зареєстрований як фахове видання ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2010.- № 3.). У зв’язку зі зміною назви ВУЗу був переєстрований як «Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія». Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 19315-9115 ПР, від 08.05.2012 року.

Вісник уміщує наукові статті, присвячені актуальним проблемам філософії, філософії права, політології та соціології. Вісник виходить один раз у квартал. В ньому друкуються автори не тільки з України, але й зі Сполучених Штатів Америки, Польщі, Болгарії, Росії та інших закордонних держав. У лютому 2016 року вже вийшло 28-й номер цього наукового видання.

Викладачі  кафедр гуманітарної спрямованості університету, докторанти та аспіранти приймають активну участь у друкуванні наукових досліджень в цьому Віснику.

Цей Вісник в такому статусі зареєстрований у міжнародних науково-метричних базах.

По закінченню строку дії остатньої реєстрації (2015 рік), Вісник  Національного університету «Юридична академія України» імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія» переєстрований як фахове видання і включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робот на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з філософії, філософії права, політології, соціології. (Наказ Міністра освіти і науки України №  515  від 16.05.2016 р.).